Previous Image
Next Image

info heading

info content

เกี่ยวกับเรา

เชี่ยงเฮง หีบศพ ได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2496 โดยคุณพ่อตั้งเอ็งกิม คนจีนสัญชาติจีนแท้ เมื่อเขาอายุได้เพียง 19 ปีเท่านั้น และธุรกิจเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆ โดยสร้างโรงงานผลิตหีบศพจนถึงทุกวันนี้เชี่ยงเฮง หีบศพได้คัดสรรเลือกวัตถุดิบอย่างดีที่สุดเพื่อคนที่เป็นที่รักของลูกค้าในโอกาสสุดท้ายซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังสุดท้ายของผู้สิ้นบุญ หีบศพที่ทางร้านมีจำหน่ายคือ หีบศพแบบจีน (สำหรับฝัง) หีบศพแบบไทย (สำหรับเผา) หรือแม้กระทั้งหีบศพสำหรับคนนับถือศาสนาคริสต์ และในแต่ละประเภทนั้นมีหลากหลายขนาดและรูปแบบให้ลูกค้าเลือกมากมาย

เราใส่ใจทุกขั้นตอนการดำเนินงาน วัตถุดิบในการผลิตหีบศพ ของใช้ต่างๆ ในการประกอบพิธีการ ทุกชนิดจะเลือกสรรแต่ของที่มีคุณภาพดีเยี่ยม

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 60 ปี ที่ในวงการด้านงานศพและพิธีกรรม ทีมงานเชียงเฮง หีบศพ ได้ใส่ใจทั้งเรื่องพิธีกรรมจีนแท้แบบถูกต้องดั้งเดิม ทางเราได้จัดเตรียมพิธีกรรม และของใช้ในการประกอบพิธีกรรมอย่างครบถ้วน