Previous Image
Next Image

info heading

info content

กิจกรรมเพื่อสังคม

เชี่ยงเฮง หีบศพ ให้บริการกิจกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ มากมาย เช่น

• ไถ่ชีวิตโคกระบือ
• ล้างป่าช้า
• บริจาคโลงให้ศพผู้ยากไร้กับมูลนิธิต่างๆ
• เจ้าภาพงานบวชให้กับผู้มีจิตศรัทธา