Previous Image
Next Image

info heading

info content

พิธีกรรม

พิธีกรรมแบบจีน

• บรรจุผู้สิ้นบุญที่บ้านหรือที่โรงพยาบาล, เคลื่อนศพไปที่วัด
• พิธีกงเต๊ก (เซ่นไหว้บรรพบุรุษ, ไหว้ผู้เสียชีวิต)
• ฝังหีบศพที่สุสาน
• เชิญกระถางธูปเข้าบ้าน
• พิธีเซ่นไหว้เมื่อครบรอบ 49 วัน, ครบ 1 ปี

พิธีกรรมแบบไทย

• รดน้ำศพ
• บรรจุศพที่วัด
• ติดต่อสถานที่ลอยอังคาร

ทางเราสามารถจัดเตรียมของไหว้วันกงเต๊กและวันไปฝังศพที่สุสานตามงบประมาณของลูกค้าได้และยินดีให้คำปรึกษา เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานศพและพิธีกรรมต่างๆ ครบวงจรที่สุด ตลอด 24 ชม.