หีบศพแบบจีน

ไม้สัก คือวัตถุดิบชนิดเดียวที่ เชี่ยงเฮง หีบศพ เลือกใช้ ไม้สักมีความคงทน มั่นคง และทั้งสวยงามซึ่งตอบโจทย์กับการทำหีบศพแบบฝังมากที่สุด ดังนั้นเราเลือกที่จะผลิตหีบศพจากไม้สักแท้ๆ เพื่อเปรียบเสมือนบ้านที่คงทนและสวยงาม หีบศพโดยผู้ชำนาญงานมากด้วยประสบการณ์